Tamar - Bestuur


Email:
voorzitter@vvtamar.nl

De voorzitter is verantwoordelijk voor voor het organiseren van bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen. Daarnaast behoudt de voorzitter het overzicht van alles wat er binnen de vereniging gebeurt en onderneemt actie wanneer nodig.

Email:
secretaris@vvtamar.nl

De secretaris houdt de mail en brieven bij van het bestuur. Daarnaast houd de secretaris de ledenadministratie bij en voorziet de leden van de notulen van de algemene leden vergaderingen.

Email:
penningmeester@vvtamar.nl

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van de vereniging. Het beheren van de rekening en de kas, begrotingen maken, declaraties en facturen regelen, en natuurlijk ervoor zorgen dat alle leden hun contributie betalen.

Email:
cib@vvtamar.nl

De commissaris interne betrekkingen heeft als voornaamste taak de coördinatie rondom de commissies. Verder neemt de commissaris interne betrekkingen vaak de verantwoordelijkheid en de leiding als er activiteiten vanuit het bestuur worden georganiseerd, zoals de eindbbq, het eindtoernooi en borrels.

Email:
wedstrijdsecretaris@vvtamar.nl

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het plannen en in goede banen leiden van de wedstrijden en trainingen. De wedstrijdsecretaris heeft contact met de competitieleiding en tegenstanders wanneer er zaken.

Email:
ceb@vvtamar.nl

Als Commissaris Externe Betrekkingen ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met onze huidige sponsors om ervoor te zorgen dat we onze contractuele verplichtingen nakomen en om nieuwe activiteiten te plannen. Daarnaast zoek ik ook actief naar nieuwe sponsors om meer sponsorbijdragen binnen te halen. De Lustrum Commissaris leidt het Lustrum, samen met de Lustrumcommissie en de Lustrum sub-commissies, met als doel het volleybalseizoen extra feestelijk te maken. Tenslotte draag ik de titel Vice-voorzitter, een eretitel zonder vaste taken, behalve in het geval dat de voorzitter niet beschikbaar is, dan neem ik tijdelijk de taken van de voorzitter over.